Önyüklemeyi Kapat

Derneğimiz bütün dünya insanlarının Allah Teala’nın kendisi için ayırmış olduğu rızkını temin edebiliyor olmasını istemenin yanı sıra kendilerinden dünyayı emanet aldığımız gençlerimizi hem maddi hem manevi anlamda iyi yetiştirmek istiyoruz.

Temel prensibimiz bütün zulümlere rağmen Müslümanların birlik olup birlikte kalkınıp güçlenmeleridir. Müslümanların güçlü olması demek yeryüzündeki zulümlerin son bulması demektir. Ümmet bilincimiz sebebiyle bütün insanlık için saadet istemekte ve herkesin insani koşullarda mutlu huzurlu yaşamasını öngörmektedir. Bu bağlamda amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar. Anayasamızın öngördüğü esaslar çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyoekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak için çalışır.

Yurt içinde, yurt dışında, olağan ve olağanüstü zamanlarda; savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara gıda, giyim, temizlik maddesi, yakacak, kira, barınma, sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkanlar ölçüsünde ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunur,öncelikle maddi olanaklı gençlerin akademik eğitimleri ve manevi eğitimleri için açmakta olduğu eğitim merkezleriyle imkan oluşturmakta ve maddi destek sağlamaktadır.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve zaman içerisinde kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede 3 kıtada çeşitli bölgelere yayılarak; Türkiye’den yardımlarınızla yaşanabilir bir dünya için çalışan bir dernek haline gelmiştir.


Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim