Önyüklemeyi Kapat

Zekat

“Allah’a ve ahiret gününe inanarak Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan infak etselerdi, aleyhlerine mi olurdu? Allah, onları iyi bilendir.” (Nisa 39)

Sene içerisinde yapacağınız zekat yardımlarıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hem yardım etmiş olacak hem de sofralarındaki bereketi birlikte paylaşacaksınız! Şimdi Vefa Zamanı! Asrı Vefa Derneği olarak emanetlerinizi Afrika, Asya, Suriye ve Türkiye'de ki yoksullara ulaştıryoruz.

İslam'ın temellerinden biri olan zekat, milyonlarca insanın acısını hafifletme potansiyeline sahip bir zorunlu sadaka şeklidir.

Kelimenin gerçek anlamı 'temizlemek' olmakla birlikte Müslümanlar, zekat vermenin servetlerinin geri kalanını arındırdığına, artırdığına ve bereketlendirdiğine inanırlar.

“Kim malının zekatını verirse, onun şerri giderilir.” (İbn Huzeyme ve et-Taberani).

Zekat aynı zamanda kişinin yaratıcısı ile manevi bir bağdır - Allah'ın iradesi için servetinizi temizlemek, sahip olduğumuz her şeyin O'na ait olduğunu ve yoksulluğu sona erdirmek ve kardeşlerimize yardım etmek için O'nun için çaba gösterdiğimizi kabul etmektir.

Hanefi mezhebine göre zekat, bir kameri seneden beri sahip olunan servetin %2,5'idir. Servet, nisap adı verilen bir eşik rakamdan daha az ise, o zaman zekat ödenmez. Nisaptan fazla olan bir servet varsa, zekat farz olur.

Uygun olup olmadığınızı öğrenmek için Zekat Hesaplayıcımızı kullanın.


Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim